Wie Wat Waar en Wanneer ?

Masoek Sadja Helmond

DUO EASTWIND

Kantine VEKA sporthal

Deltaweg 201

5709 AB Helmond
Besproken voor vrijdag 22 maart 2019
 

Wie Wat Waar en Wanneer ?

Zaal Het Vierhuis
Groot Schuylenburg

toegang is gratis

opgeven bij aktiviteitenbegeleid(st)er

aanvang:  14.30

Zaterdag 13 april optredens in Philadwars Apeldoorn

                        14.30   en   16.00

Cultuur bij je buur

cultuur snuiven bij je buur

13 april 2019

Stationsdwarsstraat 4

Apeldoorn